ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
12
24
1
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
14
17
31
1
รวม อบ.
36
44
80
3
ป.1
20
9
29
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
9
16
25
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
12
20
32
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
79
82
161
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
16
12
28
1
ม.3
14
8
22
1
รวมมัธยมต้น
47
30
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
156
318
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562