ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
162 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม   ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032-578060 ต่อ 13
Email : namphu.school@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100023937240556
Line : 0890672416


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
162 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 032-578060