ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่การเดินทาง
แผนที่
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
162 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 032-578060