ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 51) 01 ก.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2563 (อ่าน 155) 05 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 193) 04 มิ.ย. 63
เรื่องเรียนออนไลน์ (อ่าน 28) 19 พ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2563 (อ่าน 235) 29 เม.ย. 63
ประกาศงดใช้สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ชั่วคราว (อ่าน 863) 02 เม.ย. 63
ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 985) 01 เม.ย. 63
ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่าน (อ่าน 731) 30 มี.ค. 63
ขอขอบพระคุณกองพันทหารอากาศโยธิน ที่มอบจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ (อ่าน 831) 06 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 803) 31 ม.ค. 63
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ครอบครัวคุณกรรณิการ์ หนูสิทธิ์ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำ (อ่าน 36) 23 ม.ค. 63
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณสมใจ บุตรดี ที่มอบพัดลมจำนวน 2 ตัวให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ (อ่าน 18) 23 ม.ค. 63
ขอบพระคุณ แม็คโคร สาขาประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพ (อ่าน 13) 23 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 10) 23 ม.ค. 63
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 663) 30 มี.ค. 60
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 695) 15 ก.พ. 59
โรงเรียนบ้านคอกช้าง ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 916) 13 พ.ย. 58
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 (อ่าน 1142) 31 ส.ค. 58
(ประกาศหมดอายุ)ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพ (อ่าน 756) 07 ส.ค. 58
(ประกาศหมดอายุ)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทค (อ่าน 762) 04 ส.ค. 58
(ยกเลิกประกาศ)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโ (อ่าน 828) 24 ก.ค. 58
(ประกาศหมดอายุ)การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง โดย (อ่าน 826) 26 มี.ค. 58
(ประกาศหมดอายุ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) รอบ 2 (อ่าน 1198) 16 ม.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 (อ่าน 735) 05 ม.ค. 58
(ประกาศหมดอายุ)เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 (อ่าน 968) 15 ธ.ค. 57
(ประกาศหมดอายุ)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 (อ่าน 1179) 15 ธ.ค. 57
(ประกาศหมดอายุ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) (อ่าน 1117) 11 ธ.ค. 57
(ประกาศหมดอายุ)ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) (อ่าน 2163) 01 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 017 และอาคารเร (อ่าน 607) 06 มิ.ย. 57
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 017 และอาคารเรียน ป 1 ก (อ่าน 685) 22 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 017 และอาคารเรียน ป 1 ก (อ่าน 651) 22 พ.ค. 57
เอกสารสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 017 และอาคารเรียน ป 1 ก (อ่าน 912) 22 พ.ค. 57
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 813) 27 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 (อ่าน 664) 16 ม.ค. 57
(ประกาศหมดอายุ)เลื่อนวันขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 017 จากวันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 17 มกราคม 25 (อ่าน 1117) 06 ม.ค. 57
(ประกาศหมดอายุ)ประกาศขายพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปี 2555 (อ่าน 1100) 05 พ.ย. 55
(ประกาศหมดอายุ)เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สปช. แบบ ๐๑๗ อาคาร สปช. แบบ ป.๑ ก (อ่าน 664) 25 ต.ค. 55
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สปช. แบบ ๐๑๗ อาคาร สปช. แบบ (อ่าน 701) 25 ต.ค. 55
(ประกาศหมดอายุ)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนในฝัน จำนวน 4 รายการ (อ่าน 1023) 25 ต.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สปช. แบบ ๐๑๗ อาคาร สปช. แบบ ป (อ่าน 1223) 25 ต.ค. 55